Δημιουργία

Μερικές εικόνες από τα διάφορα στάδια της δημιουργίας

 • making1260646
  making_224310
  making1090657

 • making-g14b
  making-hulk2
  making1110807
 • making_boat1280653
  making_boat3
  making_maul
 • making_trainrobers
  making_maim
  making_car01
 • making_winter07
  making_tiger
  making_woman1260406
 • making_woman1250414
  making_wolves01c1
  making_vader1170130
 • making_vader1230545

και κάποια βίντεο
 


Leave a Reply