Δημιουργία

Μερικές εικόνες από τα διάφορα στάδια της δημιουργίας

 • making_224310
  making1090657
  making-g14b

 • making-hulk2
  making1110807
  making_boat1280653
 • making_boat3
  making_maul
  making_trainrobers
 • making_maim
  making_car01
  making_winter07
 • making_tiger
  making_woman1260406
  making_woman1250414
 • making_wolves01c1
  making_vader1170130
  making_vader1230545

και κάποια βίντεο 


Leave a Reply